Nový INSPIRE Web

Oficialne [webstránky iniciatívy INSPIRE](http://inspire.jrc.ec.europa.eu) sa dočkali redizajnu, ktorý prináša záujemcom o informácie z oblasti budovania Infraštruktúry priestorových informácií v Európe niekoľko noviniek: - V prvom rade je to prispôsobenie webstránok štruktúre a vzhľadu webstránok prevádzkovaných v rámci Európskej Komisie; - Prehľad doterajšieho vývoja INSPIRE v sekcii "History"; - Sekcia "Who's who in INSPIRE" objasňujúca úlohy CT,IC,MSCP; - INSPIRE Archív, sprístupňujúci súvisiacu dokumentáciu, podľa jednotlivých oblastí INSPIRE, referečné materiály, projekty ako aj správy "State of play"; - Prehlad INSPIRE konferencií.; - Aktualizovanú INSPIRE Roadmap; - Špecifické sekcie pre jednotlivé INSPIRE oblasti (Metaúdaje, sieťové služby....); - Sekcia pre "INSPIRE zainteresované subjekty" (stakeholders), redizajn náhľadov na SDIC/LMO databázu; - Novinky; - Podujatia. Veríme, že uvedený redizajn webstránok INSPIRE napômože k rýchlejšiemu prístupu k relevantným informáciám.