INSPIRE MIG Kick Off Meeting

Hlavným poslaním tohto stretnutia bolo iniciovať aktivity INSPIRE MIG v nasledovných oblastiach: - Poslanie a vecný obsah aktivít MIG - Organizácia MIG - Zapojenie ďalších organizácií Hlavným obsahom úvodného stretnutia boli brainstormingové diskusie k hlavným okruhom problémov identifikovaných prostredníctvom námetov zaslaných členskými krajinami pred samotným stretnutím. V závere boli zosumarizované výsledky diskusií a dohodnuté ďalšie aktivity. Súvisiaca dokumentácia: - [Meeting agenda](/Upload/mig/Draft_Agenda_MIG_Kick-off_Meeting_Copenhagen_20131014.pdf) ![](/Upload/icons/icon-pdf.png) (116 kB) - [Kick off meeting slides](/Upload/mig/20131014_MIG_Kick-off_meeting_slides.pptx) ![](/Upload/icons/ppt-icon.png) (1,4 MB) - [Meeting minutes](/Upload/mig/20131014_MIG_Kick-off_meeting_minutes.doc) (648 kB)